دست امید

۱۴ مهر ۱۳۹۱

دست امید

۱۴ مهر ۱۳۹۱

تعدادی موش آزمایشگاهی رو به استخر آبی انداختند و زمان گرفتند تا ببینند چند ساعت دوام میارند.
حداکثر زمانی رو که تونستند دوام بیارند ۱۷ دقیقه بود.
سری دوم موشها رو با توجه به اینکه حداکثر ۱۷ دقیقه می تونند زنده بمونند به همون استخر انداختند.
اما این بار قبل از ۱۷ دقیقه نجاتشون دادند.
بعد از اینکه زمانی رو نفس تازه کردند دوباره اونها رو به استخر انداختند.

حدس بزنید چقدر دوام آوردند؟
۲۶ ساعت !
پس از بررسی به این نتیجه رسیدند که علت زنده بودن موش ها این بوده که اونها امیدوار بودند تا دستی باز هم اونها رو نجات بده و تونستند این همه دوام بیارند …

 


 

خواستم بگم که بشریت از ابتدا به امید دستی بوده که بیاد و نجاتش بده!

 

اللهم عجل لولیک فرج …

 پ.ن :
داستان اول پست  رو از یکی از صفحات فیسبوک گرفتم درستی و غلط بودنش معلوم نیست!